15 Aug

Кирил Смилевски, продукт менаџер на Lenovo, AITONIX AD

“Тимот на Latron Digital веќе неколку години се грижи за маркетинг активностите на нашата компанија и брендовите кои ги застапуваме. Во соработката со нив секогаш сме биле сигурни дека ќе го добиеме најдобриот предлог и најпрецизната реализација на сите маркетинг активности.” Кирил Смилевски, продукт менаџер на Lenovo, AITONIX AD.

Related Posts

Leave A Comment